Om Riskettan

Riskettan Upplägg

Strukturen och själva upplägget av Riskettan varierar mellan olika utbildare. Ett grundkrav är dock att utbildningen ska vara minst 3 timmar lång och att utbildaren ifråga ska vara certifierad av Transportstyrelsen att hålla i utbildningen. Det står dig såklart helt fritt att fråga hur Risketten är strukturerad hos just den utbildare du ämnar utföra utbildningen hos. Detta möjliggör också att du kan förbereda dig bättre inför Riskettan och få en uppfattning om vad som krävs av dig som elev.

Riskettan är obligatorisk

Det är också viktigt att förstå att du måste ha genomfört båda dina riskutbildningar innan du kan utföra teoriprovet och uppkörningen. Däremot finns det inga krav på att du måste genomföra Riskettan innan Halkkörningen (riskutbildning del 2). Du kan alltså först göra halkkörningen och sedan utföra Riskettan.